Punctul de Vedere al Ministerului Muncii faţă de propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 192 / 2006


Publicăm, în anexă, punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, urmare analizei propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, iniţiată de deputatul Ştefan Alexandru Băiaşu.
Consiliul de Mediere................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu