OFERTĂ Cursuri de formare MEDIATORI...Opportunity Associates - România

OFERTĂ Cursuri de formare MEDIATORI

Opportunity Associates - România este Furnizor autorizat de Formare Mediatori, conform Hotărârii nr. 373/2010 a Consiliului de Mediere.
Cursul de mediere se desfășoară pe durata a 80 de ore și respectă standardul de formare, cu acoperirea următoarelor teme generale:
Teoria și analiza conflictelor (16 ore).
Modalități de rezolvare alternativă a conflictelor (8 ore).
Procedura medierii (48 ore).
Organizarea activității mediatorului, aspecte legale (8 ore).
Beneficiile urmării cursului:
Permite autorizarea sub statutul profesiei de Mediator Autorizat, conform legislației românești (legea 192/2006, modificată prin 370/2009);
Susține metodele alternative de soluționare a conflictului, cu reducerea costurilor, stresului și protejarea demnității umane;
Învață modalități de rezolvare a disputelor,
care pun accent pe comunicare și facilitarea obținerii unui acord;
Dezvoltă abilități de comunicare și analiză a situațiilor conflictuale, care pot fi aplicate și altor domenii de activitate.
Condițiile de participare:
Acces liber pentru participare la curs;
Grupele sunt constituite în limita a 15 participanți, serie (minim admis este de 12);
Agreerea și respectarea programului la alegere între variantele:
Două săptămâni câte 7 zile, 6 ore /zi și ultima zi 4 ore (total 40 x 2 = 80 de ore). Între cele două saptămâni, există o pauză de una sau două săptămâni, iar programul zilnic este stabilit de comun acord.
Trei săptămâni, câte cinci zile pe săptămână, astfel încât prin orele cumulate, să se acopere in cele 15 zile numărul de ore, respectiv 80.
Participarea la curs, cu minim de 90% din program permite înscrierea în examenul de absolvire, care se dă în termen de 30 de zile de la ultima zi de curs.
Condtițiile minime pentru autorizarea ca și Mediator sunt:
studii superioare;
minim trei ani experiență în muncă, după absolvire.
Ofertă curs per participant:
3,900 RON,
pentru o grupa de 15 participanți.
Plata se poate efectua:
în totalitate, înainte de începerea cursului, pentru care se oferă un discount de 5%;
în 2 – 3 tranșe: prima înainte de începerea primei săptămâni și a doua , pe parcursul săptămânii a doua. Dacă sunt trei săptămâni, se plătește câte o treime pentru fiecare din cele săptămâni.
Oferta cuprinde următoarele:
participarea la curs, pentru cele 80 de ore;
examinarea de către membrii comisiei de specialitate din cadrul Consiliului de Mediere;
Manual formare în mediere, plus materiale de suport specifice temelor incluse;
asistență de specialitate, in primul caz de mediere instrumentat, dacă acesta este desfășurat în următoarele 3 luni de la finalizarea cursului.
Medierea este un proces structurat prin care două părți aflate în conflict
apelează la o a treia parte, imparțială, calificată și neutră,
care le asistă să ajungă la un acord agreat și acceptat.
Cadrul legal de funcționare în România este asigurat de Legea 192/2006 modificată prin 370 din 2009.
Opportunity Associates România este o organizatie neguvernamentala, non-profit românească înființată în 1995, dedicată în exclusivitate instruirii și dezvoltării organizaționale.
Scopul OAR promovarea principiilor democraţiei în România și în afara țării, prin dezvoltarea resurselor umane, mărirea capacităţii de formare profesională şi managerială, dezvoltarea și implementarea de programe / proiecte care să servească tuturor segmentelor societăţii.
O.A.R. este ONG-ul cu cea mai amplă activitate de instruire din Romania, furnizând în decursul celor 15 ani de activitate, servicii de instruire și consultanță pentrut sectorul privat, administrația publică și sectorul nonprofit:
570 evenimente de instruire
2,014 zile
13,065 participanti din
5,859 organizatii cliente.
Organizatia este furnizor de instruire autorizat de CNFPA- Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor și Furnizor autorizat de Formare Mediatori, conform Hotărârii nr. 373/2010 a Consiliului de Mediere.
Despre Opportunity Associates România:
„OAR este recunoscută pentru înaltul nivel de calitate și expertiză
a programelor sale de training și asistență
pentru administrația publică și sectorul privat”
Mrs. Vera Darkova – C.S. Mott Foundation
„Recomand echipa organizației pentru
modul responsabil de abordare a instruirii,
preocuparea pentru a răspunde nevoilor de învățare
ale participanților și calitatea serviciilor”
Dr. Camelia Năstase
Despre formator,
Daniel Vieru:
Formator Principal în Mediere, Examinator și Mediator autorizat / Consiliul de Mediere
Din 1999 este implicat în programe de dezvoltare a medierii în România, prin proiecte internaționale cu asistență britanică, canadiană și americană.
Crezul său, pentru cursurile de mediere, susține învățarea ca și demers interactiv, care pune accentul pe valorizarea experienței participanților, comunicarea autentică, demonstrarea abilităților și îndrumarea în dobândirea deprinderilor mediatorului.
Peste 1000 de ore de predare, în managementul conflictului, prin mediere, negociere și dezvoltarea abilităților de comunicare.
„Dl. Daniel Vieru este un formator priceput care implică
participanții în învățarea proceselor și deprinderilor de
de comunicare, mediere și negociere.
Excelează în predarea principiilor fundamentale și
modelarea deprinderilor esențiale necesare
pentru a fi un mediator de succes.”

Martha McManus MA, MA, MPHIL
Mount Royal University , Calgary, Alberta, Canada


D E T A L I I L A:

Tel: 0733 680 539 / 0722 274 398;
E-mail: vidan@clicknet.ro
www.AlegeMedierea.info/training
www.oar.ro/mediere


Asociația Opportunity Associates România
Cont Bancar: RO55INGB0001000109438926
ING Bank România, Șos Kisellef 11-13, București, Sector 1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu