Medierea conflictelor penale şi atribuţiile poliţiei judiciare

De la data de 03.03.2010 intră în vigoare prevederile art. 6 din legea nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediato, modificată prin Legea nr. 370/2009, astfel că: “Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”
Pentru informarea publică asupra acestor aspecte relevante asupra implementării medierii în justiţia românească, în data de 26.02.2010 a fost realizată o emisiune la postul ExpressTV care emite peste judeţele Galaţi şi Brăila. Cel care a prezentat aceste lucruri a fost dl. Asofronie Constantin, vicepreşedinte al CNP şi mediator. Astfel de emisiuni vor fi difuzate lunar, conform înţelegerii cu postul.   Vezi interviul
Sursa: cnpromania.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu