Medierea litigiilor, operaţională începând de miercuri


Medierea litigiilor va putea fi operaţională începând de miercuri, 3 martie, astfel că judecătorii şi procurorii vor putea recurge la identificarea unei căi amiabile între părţi, ceea ce presupune degrevarea magistraţilor de dosare.
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, potrivit Legii 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.
Astfel, organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.
Astfel, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) a întocmit şi un prim Ghid de mediere adresat magistraţilor, care conţine elemente practice prin care, începând de 3 martie, judecatorii şi procurorii din Romania vor putea pune în aplicare dispoziţiile Legii medierii, ca principală modalitate de degrevare a instanţelor de dosare, care vor putea fi soluţionate mult mai repede, ieftin şi într-un mod avantajos pentru toate părţile.
Legea medierii creează cadrul în care rolul judecătorului în soluţionarea amiabilă a litigiului este bine definitiv şi delimitat.
În exercitarea rolului activ, judecătorul este obligat să stăruie în soluţionarea amiabilă a litigiului, implicându-se el însuşi în a da sfaturile adecvate părţilor (art. 129 alin. 2 Cod de procedură civilă), dar şi să le aducă acestora la cunoştinţă informaţii despre modalitatea de organizare şi funcţionare a instituţiei medierii (art. 6 din Legea 192/2006).
Deoarece articolul este lung....clic pe....Mediatorul si Medierea in Romania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu