Medierea şi economia in Moldova

Medierea reprezintă prin sine un proces evoluţia caruia depinde în mare masură de interesele părţilor şi gradul de receptivitate a acestora . Agenţii economici sunt cei mai interesaţii în confidenţialitatea unor anumite probleme parvenite în timpul activitaţii , rezolvarea problemelor care poat apărea atît între partenerii de afaceri cît şi angajaţi fără implicarea organelor de stat , presei şi opinei publice .
Multe probleme apărute pe parcursul activităţii poartă de multe ori caracter concurenţial , fie că este un caz de tip angajat – şef , agent economic – agent economic , agent economic – organe de stat . Un caz aparte ar putea fi situaţia agent economic – organe de stat , caracterul aparte al acestui caz cît şi perioada îndelungată de gasire a unui numitor comun se datorează lipsei unui cadru deschis de comunicare , lipsa practicii de mediere în Republica Moldova , înrădăcinării unei forme fixe de activitate a organelor de stat ( serviciul vamal , serviciul fiscal de stat ) cît şi protecţionizmul camuflat care încă mai persistă în activitatea agenţilor economici .
Medierea aduce după sine unul din cele mai marii beneficii pentru busines şi anume păstrarea secretelor de afaceri şi a numelor părţilor implicate în conflict .
Ce poate oferi medierea economiei Republicii Moldova :
1) Accelerarea ritmurilor de crestere economică prin implicarea mediatorilor în disputele dintre agenţii economici şi organele de stat .
2) Rezolvarea conflictelor îngheţate care tergiversează activitatea agenţilor economici , dezbaterea şi rezolvarea neînţelegerilor apărute ca rezultat al concurenţei de piaţă .
3) Implicarea mediatorilor în soluţionarea anumitor conflicte , embargouri care ţin de interesele statului .
4) Schimbul de experienţă dintre mediatorii din diferite ţări va permite înţelegerea activităţii de aplanare a conflictelor din diferite economii şi arii de activitate a agenţilor economici .
5) Accelerarea ritmurilor de rezolvare a litigilor aparute în urma activităţii agenţilor economici .
Sunt sigur că punctele enumerate mai sus sunt doar cîteva efecte pozitive pe care le poate avea medierea asupra economiei Republicii Moldova .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu