David Burnei...Consider că trebuie să facem propuneri concrete către Ministerul Justiţiei

Stimaţi colegi,

Întrucât Ministerul Justiţiei va colecta şi analiza propunerile transmise de către toţi cei interesaţi şi va organiza o masă rotundă pentru a dezbate forma consolidată a Strategiei de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public în perioada 2010- 2014, vă adresez rugămintea ca în numele asociaţiilor profesionale din care faceţi parte sau în nume personal să înaintaţi propuneri concrete către CdM sau direct către MJ  ( având în vedere timpul scurt, până la 12 mai 2010), în legătură cu promovarea implementarea şi buna funcţionare a instituţiei medierii.
Cred că este dorinţa tuturor mediatorilor ca fiecare dintre noi să aibă cât mai multe cauze de mediat.
Mai jos vă redau informarea transmisă către Consiliul de Mediere:

Stimaţi membri ai Consiliului de Mediere,

Vă trimit un extras din corespondenţa purtată cu preşedintele Judecătoriei Constanţa în urma căreia, dânsul a trimis o solicitare către MJLC pentru punerea în practică a unei modalităţi de informare şi îndrumare a părţilor către mediere.

.............

,,Sub un alt aspect, ieri am trimis următoarea adresă, astfel că dacă o consideraţi adecvată, vă rog să o susţineţi la minister, în forma propusă de mine sau cu ajustările pe care le consideraţi utile (trebuie însă limitat cumva numărul de cuvinte, ca să încapă)
Către Ministerul Justiţiei – Sprijin Logistic Direcţia Tehnologia Informaţiei
 
Referitor la Mediere şi Programul Ecris
   
În vederea îndeplinirii obligaţiei instanţelor judecătoreşti de a informa justiţiabilii asupra existenţei şi avantajelor instituţiei medierii, ca modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor,
În aplicarea art. 6 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, potrivit căruia: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale vor informa părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”,
Vă solicităm modificarea formularelor de citaţii în sensul includerii unei menţiuni, în afara textului propriu-zis al citaţiei, într-un loc uşor vizibil, a textului următor:
 
„Pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, aveţi posibilitatea ca împreună cu partea adversă să apelaţi la un mediator. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat la sediul instanţei şi pe site-ul www.cmediere.ro.”
 
Apreciem că acest text ar trebui să poată fi inclus/exclus opţional, prin bifarea unei căsuţe, opţiunea implicită fiind aceea de inclus.
Acest text ar trebui amplasat în afara textului propriu-zis al citaţiei,    într-un chenar în partea superioară sau într-o poziţie echivalentă, sugestiv în sensul că medierea este o alternativă pentru desfăşurarea litigiului în faţa instanţei care a emis citaţia, iar nu o cerinţă suplimentară a judecăţii.
Apreciem că astfel s-ar putea face o informare efectivă a părţilor asupra posibilităţii şi avantajelor medierii.
Cu respect,
Mihail Stanescu-Sas
Judecatoria Constanta, presedinte,,

Săptămâna viitoare urmează ca toate asociaţiile profesionale din Constanţa să aibă o întâlnire cu preşedintele Curţii de Apel.
Consider că trebuie să facem propuneri concrete  către Ministerul Justiţiei mai ales că se înscriu în Strategia de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public 2010-2014, lansată în dezbatere publică iar, după finalizare şi consolidare urmând ca Strategia să fie adoptată prin Hotărâre de Guvern, până la 01 iulie 2010. Este în avantajul nostru ca propunerile concrete în domeniul instituţiei medierii să le înaintăm până la 12 mai 2010 si să se regăsească în Planul de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor din Strategie ce urmează a fi pus în aplicare de către MJLC.
Vă doresc toate cele bune şi petrecere frumoasă în continuare pentru ziua de 1 Mai !
Cu respect,
Mediator David Burnei, Constanţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu