Comisia de disciplina...Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 29 aprilie 2010

CONSILIUL DE MEDIERE In temeiul art. 17 alin. (2) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Articolul 61 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, Aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. 61
(1) Consiliul hotaraste ca, ori de cate ori este nevoie, sa se constituie o comisie de disciplina, din care fac parte in mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotarare a Consiliului de mediere in calitate de presedinte al Comisiei de disciplina, 2 reprezentanti ai mediatorilor si un secretar.
(2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanti ai mediatorilor ca membri in Comisia de disciplina este urmatoarea:
(i) fiecare asociatie inregistrata de Consiliul de mediere ca asociatie profesionala a mediatorilor poate desemna anual, pana la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizati din randul membrilor sai, care sunt inscrisi intr-o Lista, pentru o perioada de maximum un an calendaristic;
(ii) ordinea Inscrierii in lista se stabileste prin tragere la sorti de catre Secretariatul tehnic, sub coordonarea presedintelui Comisiei de disciplina;
(iii) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotatie, incepand cu primii 2 mediatori de pe lista rezultata in urma tragerii la sorti de catre Secretariatul tehnic. In masura in care din motive intemeiate mediatorul desemnat in Ordine cronologica nu poate face parte din Comisia de disciplina, se va numi urmatorul de pe lista, iar dupa epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator inscris in lista;
(iv) numirea in Comisia de disciplina a celor 2 reprezentanti ai mediatorilor se face prin decizie a presedintelui Consiliului de mediere, in care se va preciza Totodata obiectul cercetarii si perioada pentru care Comisia a fost investita.
(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere detine de drept functia de secretar in Comisia de disciplina. 

Sursa: dreptonline.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu