Codul de procedura civila si medierea

Art. 20 (1)  Judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.    
        Tranzactia  Art. 425. – (1) Părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească tranzacţia lor.  (2) Dacă părţile se înfăţişează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.   (3) Dacă părţile se înfăţişează într-o altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.
   
Art. 426. – Tranzacţia va fi încheiată în formă scrisă şi va alcătui dispozitivul hotărârii.    
Art. 427. – Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.
            Art. 428. – Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care tranzacţia părţilor este urmarea procedurii de mediere. 
Sursa: medierea galati 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu