Comisia consultativa a corpului profesional al mediatorilor...sesiune de lucru

In data de 29 iulie 2010, ora 11 la hotel Levor, str. Occidentului nr. 25 se va organiza o noua sesiune de lucru a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
 Comisia este constituita din cate un reprezentant al fiecarei asociatii profesionale a mediatorilor inscrisa in Registrul Asociatiilor Profesionale, publicat pe portalul Consiliului de mediere www.cmediere.ro
 Ordinea de zi  a acestei sesiuni de lucru este
stabilita de membrii comisiei si se va axa pe finalizarea Regulamentului de organizare si functionare al comisiei, desemnarea organelor de conducere si discutarea unor aspecte legate de formarea profesionala continua  a mediatorilor, conform art.34 din Legea 192/2006.
Comisia este coordonata din partea Consiliului de mediere de dna Carmen Fiscuci, membru al Consiliului, iar la lucrarile comisiei vor lua parte dna Katalin Kibedi, membru al Consiliului si delegat pe langa Ministerul Justitiei din partea acestuia, precum si dna Anca Elisabeta Ciuca, presedinte al Consiliului de mediere.
Secretariatul Tehnic al
Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu