Consiliul de Mediere...Informare


 INFORMARE

privind finalizarea modificărilor legislative propuse Ministerului Justiției în materia medierii


   Așa cum rezultă din proiectul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor judiciare, afișat pe site-ul Ministerului Justiției, propunerile APMR comunicate prin intermediul CM, au fost însușite în mare parte, regăsindu-se la art. I, pct. 34, 35, 36, 42, art. II, art. VIII și art. IX.
   Este de subliniat faptul că aceste propuneri trebuiau limitate doar la acele modificări legislative care să fie în concordanță cu expunerea de motive a proiectului de lege, urmărind scopul acesteia,
acela de a asigura reducerea termenelor de soluționare a proceselor.
   În consecință, ele nu puteau conține propuneri legate de organizarea profesiei de mediator și ca atare propunerile mediatorilor legate de subordonarea Consiliului de Mediere sau alte aspecte ce țin de Legea 192/2006, nu formează obiectul prezentei informări.
   Modificările propuse de către APMR au fost supuse atenției mediatorilor, dar și judecătorilor și procurorilor, cărora MJ le-a solicitat comunicarea punctelor de vedere, ținând cont de obiecțiile justificate prin argumente convingătoare, astfel că și eu am renunțat la câteva din modificările vizând Codul penal, și-anume cele legate de posibilitatea încheierii acordului de mediere și în cazul infracțiunilor de furt calificat și înșelăciune, acest lucru devenind posibil doar la data intrării în vigoare a Noului Cod Penal, când pedepsele prevăzute pentru aceste infracțiuni vor avea limita maximă de pedeapsă scăzută de la 15 ani la 5 ani închisoare.
  Având în vedere că și o parte din magistrați au agreat introducerea obligativității medierii ca procedură prealabilă în anumite tipuri de litigii, limitarea doar la obligativitatea justițiabililor de a parcurge etapa informării de către mediator asupra avantajelor acestei proceduri, în cazul în care judecătorul îndrumă părțile în acest sens, este motivată prin două argumente:
   -1.lipsa fondurilor financiare bugetare care ar trebui alocate pentru plata onorariilor mediatorilor, fiind evident că un justițiabil nu poate fi obligat să participe la o procedură pe cheltuiala proprie;
   -2.situația resurselor umane în domeniul medierii, evidențiată prin publicarea Tabloului mediatorilor reactualizat și care indică județe cu 2-5 mediatori, respectiv localizarea acestora, cu preponderență, în reședințele de județ, astfel că în orașele mici sau comunele în care funcționează instanțe, nu există mediatori care să asigure serviciile de mediere pe plan local, iar justițiabilii nu pot fi obligați să se deplaseze în alte localități pentru a apela la serviciile mediatorului.
   Raportat la conținutul proiectului de lege afișat, propun Consiliului de Mediere să comunice MJ un punct de vedere privind propunerile neînsușite și să pună în discuția mediatorilor identificarea de soluții pentru a se asigura servicii de mediere în toate localitățile în care funcționează instanțe și parchete, pentru a se evita blocaje care să aducă deservicii medierii.


                14.06.2010.                                       Kibedi Katalin-Barbara 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu