Medierea incepe sa castige teren...dar unde-i obligativitatea?

Medierea va fi introdusa in Codul Familiei !

 Alineatul (2) al articolului 38 din Codul familiei se va modifica şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Divorţul poate fi pronunţat şi numai pe baza acordului ambilor soţi, în oricare din următoarele cazuri:
a) până la data cererii de divorţ a trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei şi nu există copii minori rezultaţi din căsătorie; 
b) acordul părţilor este încheiat ca urmare a medierii, indiferent de durata căsătoriei şi chiar dacă din căsătorie au rezultat copii minori.”

 Concilierea va fi inlocuita cu medierea!

Articolul 720 indice 1 din codul de procedura civila se va modifica şi va avea următorul cuprins:

„Art. 720 indice 1. - În procesele şi cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la începerea ei.”
Sursa celor doua articole:medierea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu