Comisia Europeană vrea mediere în litigii transfrontaliere

Soluţionarea litigiilor şi a dezacordurilor prin intermediul instanţelor nu este numai costisitoare şi de durată, ci poate distruge, de asemenea, relaţii profitabile de afaceri, susţine Comisia Europeană într-un comunicat în care face referire la mediere pentru rezolvarea unor astfel de cauze. CE îşi argumetează poziţia prin faptul că dosarele care privesc probleme transfrontaliere sunt mult mai complexe datorită legislaţiilor şi jurisdicţiilor naţionale diferite, precum şi datorită unor aspecte practice precum cheltuielile şi regimul lingvistic. Astfel că, prin folosirea unor mediatori imparţiali, se pot aborda aceste probleme şi găsi soluţii constructive, în opinia CE. Directiva UE privind medierea, statuată încă din 2008, se aplica atunci cånd două părţi care sunt implicate într-un litigiu transfrontalier sunt de acord în mod voluntar să soluţioneze litigiul prin intermediul unui mediator imparţial. Statele membre trebuie să se asigure de faptul că
acordurile rezultate în urma medierii pot fi executate. Conform unui studiu recent finanţat de UE, timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, în medie, între 331 si 446 de zile suplimentare, în UE, iar costurile juridice suplimentare variază de la 12.471 de euro la 13.738 de euro pe caz. Medierea poate rezolva problemele dintre întreprinderi, angajatori şi angajaţi, proprietari şi chiriaşi sau familii, astfel incåt relaţiile dintre aceştia să se poată menţine şi chiar consolida, într-un mod constructiv - un rezultat care nu poate fi întotdeauna realizat prin intermediul procedurilor judiciare, după cum susţine CE.
Astfel, instituţia europeană se aşteaptă ca în mai 2011, 26 de state membre să transpună normele UE în dreptul intern (n.r. - Danemarca nu a optat pentru aplicarea acestor norme - o prerogativă de care această ţară se poate prevala pe baza unui protocol anexat la tratatele UE). Pånă în prezent, patru ţări (Estonia, Franţa, Italia şi Portugalia) au informat Comisia asupra faptului că au transpus în dreptul intern aceste norme. În plus, Lituania şi Slovacia au comunicat instanţelor judecătoreşti competente pentru executarea acordurilor în urma medierii transfrontaliere.
Sursa: curentul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu