Medierea in cazul infracţiunilor in care acţiunea penală este pusă in mişcare la plangerea prealabilă


Articol aparut si in Revista Medierea nr.2 din 2010
In ziua de azi majoritatea conflictelor ajung în sălile de judecată. Aici justiţiabilul pierde timp, bani iar rezultatele nu pot fi întotdeauna cele aşteptate. Mai mult decât atât, câştigarea unui proces nu duce la stingerea conflictului dintre părţi, ci dimpotrivă, acesta este escaladat. Cei care au pierdut nu vor să accepte înfrângerea şi "încurajaţi" de cele mai multe ori de avocaţi, continuă procesul prin formularea unei noi căi de atac. într-o asemenea situaţie, medierea reprezintă cea mai rapidă şi mai eficientă modalitate de rezolvare a unui conflict.
Medierea este o profesie liberală apărută recent în România şi de aceea ca orice noutate, este mai greu acceptată şi înţeleasă de către români. Completarea legii medierii
cu prevederile legii nr. 370/2009, face ca astăzi art. 6 din legea 192/2006 să prevadă că: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele." Astfel magistraţii şi celelalte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale pot recomanda medierea în toate cazurile în care părţile pot dispune cu privire la drepturile deduse judecăţii.
Un domeniu în care medierea ar putea fi soluţia ideală pentru soluţionarea conflictului este cel al dreptului penal - respectiv infracţiunile pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Marele avantaj al medierii în această situaţie este acela că prin retragerea plângerilor sau prin împăcarea părţilor, făptuitorul poate scăpa de a avea înscris în cazier fapta penală.
Dar să vedem care sunt infracţiunile care fac posibilă împăcarea părţilor prin aplicarea medierii în domeniul penal:
1. Infracţiunea de lovire sau alte violente - faptă prevăzută şi pedepsită de art. 180 Cod Penal,
2. Infracţiunea de vătămare corporală - art. 181 Cod penal.
3. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă, fapta prevăzută şi pedepsită de art. 184 alini si 3 Cod penal.
4. Infracţiunea de violare de domiciliu - art. 192 Cod penal.
5. Infracţiunea de ameninţare - art. 193 Cod Penal.
6. Infracţiunea de seducţie - art. 199 Cod penal.
7. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă - faptă prevăzută şi pedepsită de art. 210 Cod penal.
8. Infracţiunea de abuz de încredere - art. 213 Cod penal.
9. Infracţiunea de distrugere - art. 217. alin 1 Cod penal.
10. Infracţiunea de tulburare de posesie - art. 220 Cod penal.
11. Infracţiunea de abandon de familie - art. 305 Cod penal.
12. Infracţiunea de nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorilor - art. 307 Cod Penal.
13. Infracţiunea de tulburare a folosinţei locuinţei - art. 320 Cod penal.
Termenul de introducere a plângerii prealabile, este de două luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul şi nu din ziua in care s-a produs fapta.
Există 3 situaţii în care se poate apela la mediere:
1) dacă părţile apelează la mediere înaintea începerii urmăririi penale sau a procesului penal şi in urma medierii părţile se împacă, partea vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau după caz, instanţa de judecată.
2) dacă procedura medierii a fost declanşată înainte de a introduce plângerea, dar in termenul legal, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile reuşesc sa se împace, nu mai este necesară ulterior implicarea organelor de cercetare penala. Dacă părţile nu s-au împăcat, partea vătămata poate introduce plângerea prealabilă n acelaşi termen. Se socoteşte în acest caz şi termenul scurs înainte de suspendare.
3) în cazul în care partea vătămată şi făptuitorul apelează la mediere după începerea urmăririi penale sau a procesului în instanţa de judecată, cercetarea penală sau judecarea cauzei se suspendă de la data prezentării de către părţi a contractului de mediere.
Termenul de suspendare a soluţionării unei cauze penale supuse medierii este de maxim 3 luni şi este expres stipulat în Legea 192/2006.
Legea 370/2009, care aduce modificări la legea de baza a medierii, legea 192/2006, deschide calea către o mai bună promovare a medierii prin recomandarea directa a acestei proceduri de către magistraţi şi organele judiciare, dând încă o şansă justiţiabilului de a ncerca o împăcare înaintea judecăţii.

Autor: mediator Nicolaie Dediu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu