Prefectura Arad se ocupa de promovarea medierii

Medierea, o soluţie eficientă de rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă – acesta a fost subiectul dezbătut, ieri, la Prefectura Arad.
Dezba- terea la care au participat autorităţi locale implicate în rezolvarea litigiilor a fost organizată de Prefectură în parteneriat cu asociaţiile „Centrul de Mediere Arad“ şi „Centrul de Mediere Craiova“. Chemaţi la acţiunea menită să promoveze medierea ca alternativă în rezolvarea diferitelor conflicte au fost reprezentanţi ai instituţiilor arădene abilitate în domeniul justiţiei, autorităţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Acţiunea s-a derulat în cadrul proiectului „Medierea, o soluţie pentru cei aflaţi în litigiu“ care presupune creşterea rolului medierii în cadrul   demersurilor legale şi oficiale de so­lu­ţionare a litigiilor la nivelul judeţului.
„Ne bucurăm că
suntem printre puţinele judeţe din ţară unde s-a înfiinţat un centru de mediere. Sun­tem onoraţi de prezenţa par­tenerilor de la Craiova şi bineînţeles a tuturor categoriilor profesio- nale care astăzi sunt alături de noi, în această perioadă când se fac paşi spre o reformă a sistemului juridic. Considerăm că înfiinţa­rea acestei profesii liberale are un rol extrem de important“, a subli­niat prefectul Călin Bibarţ.
Rolul şi importanţa medierii a fost prezentată de către Constantin Ga­vrilă, director general la Centrului de Mediere Craiova. Acesta a explicat în ce situaţii se poate pune în practică medierea şi care sunt avantajele acesteia. „Persoanele fizice sau juridice pot recurge la mediere în mod voluntar, chiar şi după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze orice conflicte în ma­terie civilă, de familie, în mate­rie penală şi în alte materii“, a subliniat acesta.
Medierea oferă nenumărate avantaje, printre care cel legat de costuri reduse comparativ cu procedura judiciară şi este de asemenea mult mai rapidă. Procedura este confidenţială, non-formală şi nu este impusă din exterior, astfel că cei implicaţi pot ajunge la un consens din care să nu piardă.
Sursa: glsa.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu