Hotărârea 179/19.02.2010 Completare Hot. 1374/25.09.2009, privind denumirea Asociaţilor profesionale ale Mediatorilor.

HOTARARE Nr
HOTĂRÂRE
nr. 179 / 19.02.2010
Având în vedere:
- prevederile art. 19 alin. (4) din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 20 şi art. 24 din Legea 192/2006 modificată,
- art. 16, 17 şi 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere modificat,
- Hotărârea Consiliului de mediere nr. 1374/25.01.2009,

CONSILIUL DE MEDIERE
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. În Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale vor fi înscrise dosar asociaţiile care răspund următoarelor cerinţe:
a. sunt constituite conform OG 26/2000 şi/sau art. 24 din Legea 192/2006;
b. membrii sunt mediatori autorizaţi, minim 3, iar reprezentarea este asigurată de un membru care este mediator autorizat;
c. denumirea conţine particula „mediere”/”mediator” şi nu include referiri la alte profesii sau particule adăugate la cuvântul „mediere” care conduc la ideea unor profesii noi, conform legii;
d. scopul, obiectivele şi activitatea din statut sunt destinate în principal propriilor membri.

Art.2. Prezenta Hotărâre se completează cu Hotărârea Consiliului de mediere nr.1374/25.01.2009.
P R E Ş E D I N T E,
Anca Elisabeta Ciucă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu