Mediatorii trebuie sa spuna STOP propunerii legislative de infiintare a tribunalelor specializate pe conflicte de munca


Acesta este punctul meu de vedere referitor la "Propunerea legislativa privind infiintarea unor tribunale specializate pe conflicte de munca si asigurari sociale."
Avem nevoie de o mobilizare generala privind stoparea acestei propuneri!
De aceea trimiteti pe site-ul CDEP punctul dumneavoastra de vedere.
Nu trebuie decata sa copiati acest punct de vedere, sa-l personalizati cu numele dumneavoastra si sa-l trimiteti aici pe aceasta adresa, butonul din dreapta!
Doar un minut dureaza sa trimiteti acest punct de vedere!Sugestia dvs. o fost înregistrată cu numărul 24. După expirarea termenului de consultare publică şi după validare, această sugestie va putea fi accesată printr-un link de pe fisa initiative legislative.
Punct de vedere

In calitate de cetatean si mediator consider ca medierea reprezinta o alternativa de  solutionare a conflictelor in afara instantelor de judecata ,avand rolul de a degreva instantele si de a reduce cheltuielile bugetare , sporind in acelasi timp si ca
litatea actului de justitie .
Referitor la Propunerea legislativa privind infiintarea unor tribunale specializate pe conflicte de munca si asigurari sociale .am urmatoarea opinie: 
.
1 . In prezentul Proiect de Lege se precizeaza la Art.4 (4) Medierea se efectueaza in camera de consiliu de un juriu compus din doi asistenti judiciari ,cu citarea partilor,care pot fi asistate de avocati.

Motivatie : - Conform Legii 192/2006 privind medierea la Art. 51. – “Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfaşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.” deci nu se poate efectua in camera de consiliu , doar daca partile au convenit acest lucru.
- Conform Legii 192/2006 privind medierea la Art. 12 (4) – “Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.”
In consecinta cei doi asistenti judiciari un pot exercita calitatea de mediator doarece un au dobandit acea calitate. Mai mult la acelasi articol (5) “ Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale” 

- Conform Legii 192/2006 privind medierea la Art. 2 Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul” deci partile nu se prezinta in fata unui “juriu” , acesta denumire este total contrara “medierii” care presupune o impacare amiabila si nu o decizie a unui juriu.

In concluzie acest articol nu respecta Legea 192 /2006 .

2. La articolul 4 (5) termenele pentru solutionarea conflictelor de munca nu pot fi mai mari de 10 zile 
Motivatie : In art.43 din Legea 192/2006 se precizeaza clar ca termenul de invitare si acceptare a medierii este de 15 zile. In concluzie termenul indicat nu este legal., eventual doar dupa acceptarea medierii de catre parti.

3 . Prin acest proiect se restrange domeniul de activitate al mediatorului prin faptul ca poate media orice conflict conform art 2 ( 4 )din legea medierii : ”Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege

Datorita acestor argumente va solicit respingerea Propunerii legislative privind infiintarea unor tribunale specializate pe conflicte de munca si asigurari sociale.

Mediator Nicolae Dediu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu