Etapele procesului civil in care partile au posibilitatea recurgerii la mediere. (I)

Dată fiind natura diversificată a conflictelor şi a formelor pe care le poate îmbrăca, soluţionarea, la randul ei, poate fi şi ea diferită în funcţie de posibilităţile conferite de lege şi de gradul de informare, de cunoaştere şi de pregătire al părţilor aflate în conflict.

Astfel, starea conflictuală nefiind o stare de normalitate pentru nicio persoană, fiecare parte tinde a-şi soluţiona conflictul (disputa, diferendul, litigiul) în care se află cât mai repede, pentru a reveni la starea de normalitate anterioară declanşării diferendului.

Factorul subiectiv are un rol important în alegerea căii de soluţionare a disputelor dintre persoane dar, căile alese trebuie să se înscrie într-un cadru permis sau neoprit de lege.

Cu alte cuvinte, părţile îşi pot soluţiona în mod liber disputele, singuri, fără concursul unei a treia persoane. Dar, cum pot exista anumite conflicte ce nu pot fi soluţionate foarte uşor de către părţi, legea medierii oferă o astfel de cale de soluţionare amiabilă a conflictului.

Însă, ţinând cont de contextul actual în care ne aflăm, modul tradiţional de soluţionare a litigiului este ales de cea mai mare parte a celor aflaţi în conflict. Acesta este unul din motivele pentru care Legea medierii încurajează părţile ce au dedus judecăţii un conflict, ca încă din momentul declanşării procesului şi oricând în timpul judecăţii, să aleagă totuşi calea amiabilă de soluţionare a litigiului.

În acest sens sunt şi prevederile art. 2 alin. 1 din Legea 192/2006 care arată că părţile „ …pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în fata instanţelor competente… „ fără a face referire la un moment procesual anume în care se permite părţilor să apeleze la procedura medierii. De asemena, potrivit art. 6 din Lege “Organele judiciare … informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”, nici de această dată legiuitorul nefăcând nicio referire la vreun moment procedural.

Neavând o reglementare expres prevăzută în Legea medierii, pentru a ne edifica asupra momentelor în care părţile pot cere instanţei să li se permită a soluţiona litigiul prin procedura amiabilă a medierii, vom recurge la reglementările Codului de procedură civilă ca drept comun ce vine să completeze norma prevăzută de articolele enunţate mai sus.
Continuare sursa articol: Mediere Onesti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu