Formarea elevilor mediatori de conflicte

Proiectul “Formarea elevilor mediatori de conflicte”, l-am inceput,
in scoala unde functionez ca psiholog scolar.
Am constatat ca exista violenta fizica si verbala intre elevi , si acest lucru face dificila integrarea lor, a celor care au un astfel de comportament, in colectivul clasei de elevi.
Microviolenta este frecventa in scoli si poate deveni o bariera in adaptarea elevilor la mediul scolar, mai ales pentru cei veniti noi intr-o treapta de invatamant superioara celei anterior frecventata . Am observat ca elevii noi sositi in scoala se integreaza mai greu in colectivul clasei.
Am propus pentru prevenirea si combaterea microviolentei scolare un proiect de formare a unor elevi pentru medierea conflictelor din scoala , la nivelul fiecarei clase de elevi.
Proiectul se indreapta si spre acei elevi cu dificultati de integrare scolara si sociala ,si care sunt pregatiti sa devina, chiar ei, elevi mediatori.

Obiectivele pe termen scurt:
- să identifice natura, tipologia şi sursele potenţiale de conflict din şcoală;
- să folosească efectele pozitive pe care unele situaţii conflictuale le pot avea, şi anume: descoperirea elevilor care copiază temele de la colegii lor, a celor care introduc băuturi alcoolice în şcoală, a celor care ameninţă şi victimizează elevii mai mici, etc.;
- să dezvolte abilităţile de negociere a elevilor pentru găsirea căilor de soluţionare în rezolvarea conflictelor;
- să responsabilizeze şi să-l implice pe elevul mediator în prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală;

Obiectivele pe termen lung:
- dezvoltarea abilităţilor de mediere a conflictelor de către elevii mediatori, care va determina prelungirea dincolo de incinta şcolii a unui comportament pozitiv, tolerant al tinerilor adolescenţi, ceea ce îi va ajuta să se integreze mult mai uşor în mediul social al comunităţii;
- respectarea pe tot parcursul traseului educaţional al elevilor mediatori de conflicte, a regulilor de implementare a unui sistem eficient de soluţionare a conflictelor, ceea ce va crea şi dezvolta în timp un tip de comportament pro social;
- proiectul "Formarea elevilor mediatori de conflicte" reprezintă un sistem ideal de soluţionare a conflictelor, pe orizontală, între elevi, creat astfel încât să reducă costurile disputei şi să găsească soluţii satisfăcătoare şi de durată;
- previzionăm că impactul social al acestui proiect este unul pozitiv şi efectele aplicării lui se vor observa în timp;

Ideea proiectului:
"Am mediat, ca psiholog, în şcoala unde funcţionez ca şi consilier şcolar, conflictele apărute între elevi, între elevi şi părinţi, între elevi şi profesori. Am constat că elevii implicaţi în conflicte mici la început, urmau o cale de escaladare a conflictului şi nu una de stingere a lui. În şcoală există şi au existat dintotdeauna şi elevi care opun rezistenţă în a se integra în colectivul clasei, în a socializa cu colegii, astfel mi-am propus să formez elevi pentru a media chiar ei aceste conflicte, fiind mai buni cunoscători ai cauzelor declanşării lor. Prin acest proiect am încercat să încurajez şi să responsabilizez elevii, să aibă încredere în ceea ce fac, să se simtă motivaţi de feed-back-ul primit din partea beneficiarilor proiectului (elevii, profesori)."

Stadiul actual al proiectului:
- în prezent proiectul este extins la toate clasele din şcoală
- în fiecare clasă există câte doi elevi mediatori formaţi în cadrul proiectului
- clasele de gimnaziu beneficiază de ajutor în medierea conflictelor din partea elevilor mediatori consultanţi care aparţin claselor mai mari din colegiu
- proiectul a fost propus pentru a fi aplicat în toate şcolile din Braşov şi din împrejurimi
- se poate spune că o parte a consilierilor şcolari din unităţile şcolare din Braşov şi-au însuşit proiectul şi doresc să promoveze aplicarea practică în şcolile unde ei îşi desfăşoară activitatea

Contextul în care proiectul este dezvoltat:
- proiectul răspunde cerinţelor actuale de combatere şi prevenire a violenţei în şcoli la nivel local şi naţional;
- e promovat geografic în tot judeţul Braşov cu ajutorul consilierilor şcolari din unităţile de învăţământ unde ei îşi desfăşoară activitatea profesională;
- proiectul e necesar în mediul social educativ şi cultural din şcoli;
- aplicat practic proiectul a demonstrat că potenţialul conflict poate fi dezamorsat;
- cursul unui conflict poate fi deviat astfel încât să se desfăşoare într-o manieră cât mai puţin violentă, iar consecinţele conflictului pot fi mai uşor de suportat pentru toţi cei implicaţi;

Originalitate şi replicabilitate:
- considerăm că un asemenea proiect în şcoala noastră, în oraşul nostru şi chiar în România e unic, inedit şi original şi promovează pentru prima dată în sistemul educativ implicarea elevilor în rezolvarea conflictelor dintre ei
- considerăm că preocuparea noastră de rezolvare a conflictelor prin medierea lor de către elevi poate contribui ca strategie preventivă la combaterea apariţiei conflictelor mai grave
- proiectul poate fi folosit de absolut toţi cei care şi-l însuşesc şi care devin formatori de elevi mediatori (consilieri şcolari, profesori diriginţi), în toate şcolile, acolo unde este necesar
- în viaţa şcolară experimentele realizate de psihologi, au demonstrat că apariţia conduitelor de rezistenţă şcolară (refuzul de a fi desciplinat) depinde de suportul social oferit de grupul căruia îi aparţine, mai precis de consistenţă şi continuitatea sprijinului, astfel dacă elevii ştiu că pot conta pe sprijin din partea grupului de colegi.
Sursa: elevmediator

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu