Mediator...Decât la divorţ şi executor, mai bine la mediator

Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator.
"În opinia mea, cel mai important avantaj este durata foarte redusă în timp pentru soluţionarea unui litigiu, de aproximativ două săptămâni. Apoi, costurile sunt reduse, între 100 şi 500 de lei, în raport cu cele din justiţia clasică. Un alt beneficiu este confidenţialitatea", punctează Antonio Iordan, avocat şi preşedinte al Centrului.
Nu există învins şi învingător
Până în prezent, au ales medierea aproximativ o sută de brăileni.
"Majoritatea cererilor de mediere sunt centrate pe divorţuri sau recuperări de creanţe. De asemenea, am avut foarte multe asociaţii de propietari care şi-au chemat rău platnicii la mediere", spune Ioana Vişan, managerul Centrului de Mediere Brăila.
Persoanele fizice sau persoanele juridice pot recurge la mediere inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflict civil, penal, comercial sau de familie.
„Un aspect foarte important al medierii se referă la faptul că oamenii care vin să-şi rezolve o dispută la mediator îşi găsesc singuri soluţiile de stingere a conflictului. Bineînţeles, cu ajutorul mediatorului care este persoana specializată să faciliteze dialogul, comunicarea. De reţinut că, în mediere nu există perdanţi şi câştigători, ambele părţi având de câştigat în cazul în care ajung la un acord", a punctat Dan Bistrician, mediator.
Cursuri pentru mediatori
Centrul de Mediere Brăila organizează la sfârşitul lunii, mai exact pe 31 mai, un curs pentru formarea mediatorilor. Cursul costă aproximativ 4.000 de lei şi durează două săptămâni. Prezenţă zilnică este obligatorie. Obiectivul cursului este de a dobândi competenţele necesare practicării profesiei de mediator.
Avantajele medierii
-confidenţialitatea procedurilor, în mediere părţile nu mai trebuie să se confrunte cu procedurile publice ale şedinţelor de judecată;
-costurile reduse ale soluţionării diferenţelor;
-rapiditatea cu care părţile ajung la o soluţie;
-prin mediere părţile pot continua cu o mult mai mare uşurinţă legăturile de afaceri dintre ele şi propria tradiţie comercială, păstrându-şi piaţa, furnizorii sau partenerii de afaceri.
Sursa:adevarul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu